Telefon +420 724 549 937 | e-mail:info@lodenarece.cz
Příprava na pobyt

Příprava na pobyt

Příprava na pobyt

Pro ty, kteří vícedenní pobyt na vlastnoručně řízeném obytném plavidle absolvují poprvé, jsme shromáždili a zpracovali do přehledné formy několikaleté poznatky a praktické rady od našich zákazníků. Při odbavení máte navíc od nás k dispozici manuál „Plavební a turistický průvodce“, který Vás podrobně s plavbou a pobytem seznámí.

Pobyt na vodě lze přirovnat k pobytu v přírodě, na chatě, nebo karavanu a má spíše vodácký charakter. Vhodný je zejména pro rodiny s předškolními a školními dětmi, samostatné páry nebo i skupinu přátel. Hlavně děti čeká jedinečný zážitek, kdy mohou samy pod dohledem rodičů řídit loď.

Pro osoby s omezenou pohyblivostí vzhledem k rozdílné úrovni výšky palub a mnohdy i nedostatečné navazující infrastruktuře na břehu je tento typ pobytu velmi problematický a spíše ho na lodích v ČR nedoporučujeme. Naprosto jiná je však situace v zahraničí (zejména Holandsko a Francie), kde jsou některá plavidla pro tento typ pobytu přímo určena.

Koupání

Na přehradních jezerech je příležitostí ke koupání dostatek. Nikdy se ale nekoupejte v plavební dráze. Naopak voda v plavebních kanálech vzhledem k bahnitému podloží ke koupání neláká. V okolí vodních cest je však dostatek příležitostí ke koupání na přírodních jezerech a veřejných koupalištích.

Rybolov

Příznivcům rybolovu poskytuje pobyt na lodi skvělé podmínky pro tento sport. Zájemci o rybolov musí být vlastníkem rybářského lístku, který lze zakoupit v místě.

Co vzít s sebou

Neberte s sebou zbytečně mnoho věcí, které by bylo obtížné uložit (na žádné lodi není už z podstaty věci dostatek místa). K přepravě věcí použijte tašku, která se dá po vybalení pohodlně složit. Neskladný kufr by Vám na lodi vyloženě překážel. Nezbytné je také případné teplé oblečení podle ročního období, pevná obuv, sportovní oblečení a pláštěnky. Potraviny si vezměte na jeden až dva dny. V blízkosti vodních cest lze nakoupit v obchodech a supermarketech.

Nezapomeňte

  • Repelenty a opalovací krém.

  • Vlastní lůžkoviny (spacáky, karimatky).

Domácí zvíře na lodi

Většina provozovatelů pobyt zvířete na palubě umožňuje. Vždy je vhodné se však předem domluvit.

Parkování automobilu

Během Vašeho pobytu na lodi můžete nechat automobil zaparkovaný bezpečně v areálu přístaviště. Většina přístavišť nabízí pro klienty parkování zdarma. Na opačnou skutečnost budete vždy předem upozorněni.

Obsluha plavidla

Palivo

Mělo by Vám vydržet na celou plavbu. Přesto jeho stav průběžně kontrolujte a v případě pochybností kontaktujte provozovatele lodě.

Užitková a odpadní voda

Voda je řešena na plavidlech různými způsoby. Část je vybavena přenosnými nádržemi o objemu cca 30 l, které lze pohodlně vyprazdňovat v jakémkoliv přístavu. Výhodou tohoto řešení je jednoduchá manipulace a relativní nezávislost na infrastruktuře na břehu. Nevýhodou je častější manipulace.

Jiná plavidla mají vestavěné lodní tanky o objemu cca 80 - 200 litrů. Výhodou je pohodlí a minimální manipulace, nevýhodou je ta skutečnost, že dobírání většího množství vody najednou je většinou zpoplatněno a tuto službu nabízí jen část přístavů.

Elektrická energie na lodi

Na některých lodích jsou autozásuvky na 12V. U takto vybavených plavidel doporučujeme vzít s sebou adaptér na všechny používané přístroje. Baterie na lodi jsou u některých lodí během plavby dobíjeny, přesto Vám doporučujeme se večer po doplutí do přístavu připojit k místní síti.

Kuchyňka

V lodní kuchyňce naleznete vše potřebné k přípravě hotových jídel. Každé plavidlo je vybaveno základním nádobím v množství odpovídajícím maximálnímu počtu osob. Pokud je kuchyně vybavena lednicí, lze ji používat pouze k chlazení.

Vezměte si s sebou: základní koření, cukr a sůl, papírové utěrky, saponát, hadr, houbičku na nádobí a sirky nebo zapalovač.

Zamykání lodě

Při opuštění plavidla jej vždy zamykejte. Je to stejné jako u zaparkovaného automobilu. Nikdy nenechávejte v lodi žádné cennosti.

Vratná kauce

Kauce se skládá v hotovosti při nástupu na loď a bude Vám vrácena, pokud odevzdáte plavidlo v řádném stavu, uklizené, beze škod. U lodí v ČR si někteří klienti vyřizují navíc individuální pojistku na případně způsobené škody.

Plavba

Lodní osvědčení a další materiály

Každá loď musí být vybavena originálem nebo kopií “Lodního osvědčení” (obdoba STK). Součástí vybavení také může být plavební mapa, informace o lodi atd. Tady však záleží na rozhodnutí jednotlivých provozovatelů lodí.

Plavební komory - zdymadla

Obsluhu plavebních komor provádí jednotliví správci toku (Povodí s.p.), kteří také stanovují provozní hodiny. Proplavování v pracovní době není v ČR nijak zpoplatněno.

Vyvazování plavidel - nocování

K nocování a běžnému vyvazování plavidel máte tyto možnosti:

  • • Stání ve volné přírodě: je možné kdekoliv, kde to není plavebními znaky zakázáno, ale vždy mimo plavební dráhu. Pro tuto možnost jsou plavidla vybavená zatloukacími kolíky pro vyvázání. Výhodou je, že nic neplatíte a jste sami.

  • • Stání ve veřejných přístavištích: veřejná přístaviště se nachází v obcích, kde většinou nejsou k dispozici žádné služby. Výhodou je, že nic neplatíte a jste přímo v obci. Nevýhodou, že v kotvišti většinou nejste sami.

  • • Stání v soukromých přístavech: zde máte k dispozici elektřinu, toalety a sprchy, možnost doplnit zásoby vody a velmi často i občerstvení. Po příjezdu do přístavu se vždy ohlaste jeho provozovateli a dohodněte se na podmínkách kotvení a využívání služeb.

Alkohol během řízení lodě

Člen posádky, který řídí loď, nesmí být v průběhu plavby v žádném případě pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Relativně “čistý” by měl být minimálně ještě jeden člen posádky. Po skončení plavby už samozřejmě žádná omezení neplatí.