Navazující služby v okolí Baťova kanálu

PlavebniPruvodce Plavební a turistický průvodce

Užitečná příručka v elektronické podobě, ve které najdete praktické informace o tom, co budete na lodi potřebovat, co by jste měli znát, než vyplujete, čeho se vyvarovat a co Vám pobyt na lodi celkově nabízí. Příručka obsahuje i turistické informace navazující na vodní cesty. Průvodce je nedílnou součástí našeho standardního odbavení a je vypracován ve verzi pro Baťův kanál a Vltavu.

PlavebniMapa Plavební mapa Baťova kanálu

Plavební mapa je k dispozici zákazníkům v elektronické podobě. Mapa poskytuje základní představu o plavebních podmínkách lodního provozu na vodní cestě. Plavební mapa neobsahuje turistické informace.

Cykloturistika Cykloturistika a cyklostezky – Baťův kanál

Praktický průvodce cykloturistikou v okolí vodních cest, je k dispozici zákazníkům v elektronické podobě. Poskytuje základní informace o cyklostezkách, zajímavých turistických místech i atrakcích, které můžete navštívit na kole. Pobyt na lodi není jen o vlastní plavbě, ale nabízí i velmi zajímavou možnost spojení s cykloturistikou.